Domovská stránka > Stavba RD > Stavba RD svépomocí > Rozsah prací a dodávek > RD z cihelných a pórobet. tvárnic

RD z cihelných a pórobetonových tvárnic

1. Základy:                                          

 • Vytýčení stavby geodetem. Výkop základových pasů, betonové základové pasy C 12/15, železobetonová deska tl. 10-12 cm, s výztuží sítí 150/150/5, C 12/15. Konečné založení stavby určí technik na základě posouzení základové spáry.
 • Uvažujeme s jednou řadou ztraceného bednění – možnost vyrovnání rozdílného terénu do 20 cm, vyšší rozdíl cenové navýšení.
 • Výkop základů předpokládáme do rostlého terénu se soudržnou zeminou, cena neuvažuje se spodní vodou – nutno provést opatření za cenové navýšení.
 • Zemnící drát hromosvodné soustavy po obvodu základových pasů.

2. Obvodové stěny:                            

 • 250,0 mm zdivo nosné z cihelných tvárnic nebo pórobetonových, překlady, železobetonový věnec.

3. Izolace proti vlhkosti:                 

 • Izolační asfaltový pás s Al vložkou v jedné vrstvě pod obvod. zdivo. Další izolace oproti cenovému navýšení.                                                           

4. Stropní konstrukce:                       

 • U všech variant přízemních domků je stropní konstrukce tvořena spodní pásnicí střešního vazníku.
 • U patrových domků tvoří stropní konstrukci přízemí montovaný strop z bet. stropních nosníků a betonových vložek zmonolitněný železobetonovou deskou.

5. Střešní konstrukce:                         

 • U všech variant přízemních domků je střešní konstrukce tvořena dřevěnými příhradovými střešními vazníky. U patrových domků jsou střešní konstrukce provedeny jako dřevěné vaznicové soustavy. Všechny dřevěné díly krovu jsou impregnovány odpovídajícími prostředky.
 • Standardní tvar střechy je sedlový nebo valbový se sklonem 22° u přízemních staveb a 38°/42° u patrových (event., pokud je to technicky možné, lze upravit dle požadavků zákazníka nebo stavebního úřadu). Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1KN/m2. Jako střešní krytina je používána betonová střešní krytina v základních odstínech s dvojitým akryl. nástřikem. Tašky jsou osazeny na laťování, kontralaťování a difúzní folií proti vlhkosti, sněhu, prachu a nečistotám. Jedná se o odvětrávaný střešní plášť. Dodávka a montáž okapový háků.

6. Zdravotechnika:                             

 • Kompletní ležaté rozvody kanalizace a přívod vody prostupem v základovém pasu s výstupy zakončenými nad základovou desku.                          

7. Stavební dokumentace:              

 • V celkové kupní ceně jsou zahrnuty 4 paré dokumentace pro stavební povolení. Stavební dokumentace zůstává vlastnictvím spol. Domky CZ, další předání této dokumentace na třetí osobu je nepřípustné.

8. Náklady na dopravu:                     

 • Viz ceník.

9. Garance pevné ceny:                    

 • Garance pevné ceny platí, je-li do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

 

Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.

pdf
Kontaktujte nás Kontaktujte nás         Tisknout stránku Vytisknout stránku         Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail       
Stavba rodinných domů - LEVNÉDOMKY.CZ
Domluvte si schůzku online na naší pobočce

Nechte se inspirovat - podívejte se na domky, které jsme již postavili

RD Alena - referenceRD Alice - referenceRD Daniela - referenceRD Helena - reference
RD Individuální - referenceRD Iva - referenceRD Iveta - referenceRD Jana
RD Jiřina - referenceRD Marie - referenceRD Nelly - referenceRD Petra - reference
RD Tereza - referenceRD Tereza s přístřeškemRD UnoRD Uno bez terasy
Kontakty
telefon
+420 725 293 583
Máte otázky? Zavolejte.
adresa Domky CZ s.r.o.
Dělnická 209, 434 01 Most
IČ: 25478915
email prodej@levnedomky.cz

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.