RD z betonových tvárnic

1. Základy:                                          

 • Vytyčení stavby geodetem. Výkop základových pasů, betonové základové pasy C 12/15, železobetonová deska tl. 10-12 cm, s výztuží sítí 150/150/5, C 12/15. Konečné založení stavby určí technik na základě posouzení základové spáry.
 • Uvažujeme s jednou řadou ztraceného bednění – možnost vyrovnání rozdílného terénu do 20 cm, vyšší rozdíl cenové navýšení.
 • Výkop základů předpokládáme do rostlého terénu se soudržnou zeminou, cena neuvažuje se spodní vodou – nutno provést opatření za cenové navýšení.                   

2. Obvodové stěny:                            

 • Tloušťka obvodové stěny 200 mm                               
 • 200,0 mm masivní nosná konstrukce z beton. skořepinových tvárnic, překlady, žel.bet. věnec.                      

3. Izolace proti vlhkosti:                  

 • Izolační asfaltový pás s Al vložkou v jedné vrstvě pod obvod. zdivo. Další izolace oproti cenovému navýšení.                                                           

4. Stropní konstrukce:                       

 • U všech variant přízemních domků je stropní konstrukce tvořena spodní pásnicí střešního vazníku.
 • U patrových domků tvoří stropní konstrukci přízemí montovaný strop z bet. stropních nosníků a betonových vložek zmonolitněný železobetonovou deskou.

5. Střešní konstrukce:                       

 • U všech variant přízemních domků je střešní konstrukce tvořena dřevěnými příhradovými střešními vazníky. U patrových domků jsou střešní konstrukce provedeny jako dřevěné vaznicové soustavy. Všechny dřevěné díly krovu jsou impregnovány odpovídajícími prostředky.
 • Standardní tvar střechy je sedlový nebo valbový se sklonem 22° u přízemních staveb a 38°/42° u patrových (event., pokud je to technicky možné, lze upravit dle požadavků zákazníka nebo stavebního úřadu). Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1KN/m2. Jako střešní krytina je používána betonová střešní krytina v základních odstínech s dvojitým akryl. nástřikem. Tašky jsou osazeny na laťování, kontralaťování a difúzní folií proti vlhkosti, sněhu, prachu a nečistotám. Jedná se o odvětrávaný střešní plášť. Dodávka a montáž okapový háků.

6. Zdravotechnika:                             

 • Kompletní ležaté rozvody kanalizace a přívod vody prostupem v základovém pasu s výstupy zakončenými nad základovou desku.

7. Náklady na dopravu:                     

 • Viz ceník.

8. Garance pevné ceny:                    

 • Garance pevné ceny platí, je-li do 6 měsíců od data podepsání Smlouvy o dílo vydáno povolení stavby rodinného domu.

 

Rozsah prací a dodávek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinného domu.

pdf
Kontaktujte nás Kontaktujte nás         Tisknout stránku Vytisknout stránku         Poslat odkaz na e-mail Poslat odkaz na e-mail       
Stavba rodinných domů - LEVNÉDOMKY.CZ
Domluvte si schůzku online na naší pobočce

Nechte se inspirovat - podívejte se na domky, které jsme již postavili

Rodinné dvojdomkyRD Alena - referenceRD Alice - referenceRD Daniela - reference
RD EvaRD Helena - referenceRD Individuální - referenceRD Iva - reference
RD Iveta - referenceRD JanaRD Jiřina - referenceRD Marie - reference
RD Nelly - referenceRD Petra - referenceRD Tereza - referenceRD Tereza s přístřeškem
RD UnoRD Uno bez terasy
Kontakty
telefon
+420 725 293 583
Máte otázky? Zavolejte.
adresa Domky CZ s.r.o.
Dělnická 209, 434 01 Most
IČ: 25478915
email prodej@levnedomky.cz

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.