Příplatky k ceně domu

Připravili jsme pro Vás orientační ceník nejčastějších příplatků k ceně rodinného domu.

Jedná se jednak o příplatky k ceně domu, které nejdou zahrnout do celkové ceny domu na klíč, protože nejsou dopředu známy některé z parametrů ceny (přípojky, sklon terénu, radon na pozemku apod):
 
1. Přípojky k domu:
  • do  6 m 40.000,- Kč
  • do 10 m 50.000,- Kč
  • do 15 m 60.000,- Kč
Cena je vždy dohromady za tyto 3 základní přípojky sítí - elektro vč. elektroměrové skříně, voda vč. vodoměrné šachty a kanalizace vč. revizní šachty.
Cena za přípojku plynu -  1.300,- Kč/bm  + revize
 
2. Zvýšení úrovně základové desky:
  1. o 25 cm (1 řada bednících tvárnic) - 20.000,- Kč
  2. o 50 cm (2 řady bednících tvárnic) - 50.000,- Kč
  3. o 75 cm (3 řady bednících tvárnic) - 80.000,- Kč
  4. o 100 cm (4 řady bednících tvárnic) - 120.000,- Kč 
3. Vysoký radonový index - dle velikosti RD - 40 - 80.000,- Kč
 
A dále o příplatky, které zahrnují nejčastější požadavky klientů na změny materiálů, doplnění o nové prvky (komín, ČOV, zámková dlažba) nebo úpravy terénu pozemku:
 
1. Zděný komín vč. revize:
  1. přízemní RD - 40.000,- Kč
  2. patrový RD  - 48.000,- Kč
2. Zděné příčky Ytong (místo sádrokartonových v domcích z betonových tvárnic)  - 40.000,- Kč
 
3. Okna v jiném standardním dekoru než bílém - 20.000,- Kč
 
4. Betonová kanalizační jímka 9,5 m3 vč. osazení  - 48.000,- Kč
 
5. Standardní ČOV (šistička odpadních vod) pro RD - 70.000,- Kč
 
6. Zámková chodníková dlažba vč. obrubníků - 1.050,- Kč/m2 (bez přípravy podloží)
 
7. Strojní úpravy terénu - 1.200,- Kč/hod.
 
8. Zahradní nezámrzný ventil - 5.500,- Kč
 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.