O nás

Společnost Domky CZ s.r.o. se zabývá výstavbou rodinných domů na území celé České republiky a pomohla vybudovat své domovy již několika stovkám spokojených zákazníků.

 
Naše společnost byla založena v roce 2003 a zpočátku působila pouze v regionu severozápadních Čech. V současné době realizujeme výstavbu již v celé České republice a postupně budujeme síť našich poboček tak, abychom byli co nejblíže našim zákazníkům.
 
Již od počátku se specializujeme pouze na oblast výstavby rodinných domů na klíč. V našem programu zděné výstavby jsme jako jedni z prvních přivedli na náš trh v Evropě hojně využívanou a prověřenou technologii výstavby rodinných domů z betonových skořepinových tvárnic. V této technologii výstavby, která kombinuje výhody zděných staveb (pevnost) a dřevostaveb (nízká energetická náročnost), jsme se stali specialisty a lídry na našem trhu. Našim zákazníkům nabízíme i další nejvíce používané technologie výstavby zděných rodinných domů, a to z cihelného a pórobetonového zdiva.
 
Rodinné domy stavíme s vědomím, že našim zákazníkům pomáháme budovat jejich domovy, do kterých vkládají své sny a naděje o spokojeném a šťastném životě. My stojíme v tomto jejich úsilí na samém počátku a všichni v naší společnosti mají jediný cíl, pomoci ze všech svých sil tyto sny o spokojeném a šťastném domově čestným přístupem a kvalitou odvedené práce při stavbě zrealizovat.
 

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI DOMKY CZ s.r.o. 

Naše poslání

 pomáháme budovat DOMOVY

Naše hodnoty 

čestnost, kvalita, důvěra.

  

Preambule

ETICKÝ KODEX zahrnuje pravidla a standardy jednání, jejichž dodržování je vyžadováno od všech zaměstnanců při poskytování služeb společnosti jejím zákazníkům a zájemcům o výstavbu rodinného domu.

Čestným a etickým přístupem, kvalitou práce a služeb budujeme důvěru ve vztahu k zákazníkům.

Naší nejlepší referencí je spokojený zákazník, který rád doporučí naše služby dalším lidem.

 

Etický kodex

  1. Po celou dobu spolupráce se chovat čestně, slušně, vstřícně a profesionálně, a to za jakékoliv situace.
  2. Při veškerém svém jednání konat v prvé řadě v zájmu spokojenosti zákazníka.
  3. Poskytovat přesné a pravdivé informace ohledně služeb společnosti, nabídnout poradenské služby v oblasti stavebnictví a odborně poradit.
  4. K zájemcům o služby společnosti přistupovat svědomitě a zodpovědně - informace, nabídky, studie a  podklady poskytovat v co nejkratším termínu a včas.
  5. Časově se přizpůsobovat zákazníkovi a nabízet vyhovující místa pro osobní setkání.
  6. Neustále se zákazníkem komunikovat, včas poskytovat informace o naší činnosti a vyzývat jej k součinnosti.
  7. Udržovat profesionální a přátelský vztah se zákazníkem.
  8. Během spolupráce se zákazníkem vyvíjet maximální úsilí o zákazníkovu spokojenost a ihned řešit případné podněty.
  9. Po naplnění smluvního vztahu zůstat se zákazníkem v kontaktu, poskytovat v případě zájmu naše služby, informace, znalosti a čerpat poznatky.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.